Sundheds Mentoruddannelsen (1640 × 524px) (1640 × 224px)

Kommer du fra en Kommune, en organisation eller en virksomhed, kan du læse om Sundheds Mentoruddannelsen her.

Ønsker du som privat person at vide mere om Sundheds Mentoruddannelsen, kan du læse her.

Formålet med Sundheds Mentoruddannelsen er at give mulighed for at skabe bæredygtig sundhed. Uddannelsen giver deltagerne viden og færdigheder til at blive sundhedsmentee's og katalysatorer for forandring. Uddannelsen dækker områder der giver en anden, ny og dybere forståelse af både kroppen og sindets kompleksitet og muligheder.

Gennem online undervisningsmateriale, virtuelle undervisning og fysiske workshops får deltagerne mulighed for at udforske emner som mentale og adfærdsmæssige faktorer, tanker, følelser, selvopfattelse, motivation, stressudløsende faktorer, selvledelse samt fysisk og mental sundhed. Undervisningen varetages af eksperter inden for sundhedsfremme og virksomhedskultur, og deltagerne arbejder med virkelige scenarier og konkrete cases.

Efter afslutningen af uddannelsen vil deltagerne være rustet til at være frontløbere for sundhed på såvel arbejdspladsen som i eget liv. De kan motivere, inspirere og implementere effektive initiativer og facilitere en sundhedsfremmende kultur individuelt eller på arbejdspladsen. Uddannelsen fremhæver også de personlige fordele for deltagerne, herunder højere tilfredshed, mere energi, styrket immunforsvar og øget mentalt velvære.

For organisationen og virksomheden kan uddannelsen medføre ansvarlige og tydelige medarbejdere, øget tilfredshed, produktivitet og problemløsning, reduceret sygefravær, styrket modstandsdygtighed og positivitet, støtte til sygemeldte medarbejdere, forbedret kommunikation mellem medarbejdere og ledere samt et styrket omdømme.

Denne uddannelse kan også have en positiv indvirkning som et samfundsansvar, da den giver mulighed for at påvirke menneskers sundhed og trivsel.