Stress smitter

clock-g6df072c38_1280

Stress smitter.....

Stress der smitter, omtales også som ”second hand smitte” og er ansvarlig for op til hele 21% af stresstilfældene.

Stress smitter både direkte og indirekte samt bevidst og ubevidst. Kollegaer er mest udsat for den stress som påvirker dem indirekte og ubevidst.

Den indirekte påvirkning sker for eksempel gennem sproget og stemningerne, og den ubevidste påvirkning stammer fra de stresshormoner en stressramt udsender med sine kropslugte.

Der er derfor al mulig god grund til, at klæde kolleger og medarbejdere på til at kunne modstå den påvirkning, som en stressramt kollega har på sine omgivelser, og faktisk på hele afdelingen eller organisationen.

Helt konkret ser vi, at når arbejdspladser rammes af stress, så breder det sig som en steppebrand. Det giver naturligvis anledning til at organisationen og virksomheden må kigge indad, i fald at den udløsende årsag direkte findes i de givne arbejdsforhold. Det er dog yderst sjældent så simpelt, men hvis det skulle være tilfældet, så er det både arbejdspladsen OG de enkelte medarbejdere, der skal klædes på til at kunne modstå påvirkningen gennem sekundær smitte.

Hvordan hænger sundhed og stress sammen?

Organisationens, kommunens eller virksomhedens overordnede mål kan være forskellige, men en sund og solid økonomi og en attraktiv arbejdsplads er ofte blandt dem. Medarbejderne er ressourcen og midlet til at opnå disse mål. I denne sammenhæng kan sygefraværet komme til at blive en trussel for både økonomien og arbejdspladsens omdømme.

Set med sundhedsfaglige øjne, er stress et symptom på personlig overbelastning. En overbelastning som i nogle tilfælde kan vise sig som stress, men som hos andre mennesker i stedet udvikler sig til en somatisk sygdom. Når et menneske reagerer på personlig overbelastning med fysisk sygdom, kan det muligvis starte i det små med en infektion, hyppige forkølelser etc.

Når arbejdspladsen varetager og har fokus på sundhedskulturen, vil den kunne facilitere medarbejdere til at kunne tage større ansvar for egen sundhed, hvilket er en absolut forudsætning for en radikal reduktion af sygefraværet.

Det personlige ansvar for egen sundhed skaber en øget modstandsdygtigheds, øget mental fleksibilitet samt fysisk og mental robusthed.

Hvad kunne det første skridt være?

Det første skridt kunne være at uddanne interne sundhedsmentorer i virksomheden, organisationen eller kommunen. Formålet med sundhedsmentorerne er at implementere en ny og stærkere sundhedskultur, i forhold til de indsatser, som har været gjort hidtil. Her vil der være stor fokus på, at gøre den enkelte medarbejder i stand til bedre at tage ansvar for egen sundhed.