Hvad er formålet med en Sundhedsmentor på arbejdspladsen?

Sundhedsmentoren kan være et godt svar på, hvordan arbejdspladser, virksomheder, organisationer og kommuner gennem øget sundhed opnår mindre fravær, mere loyale medarbejder og en mere stabil økonomi på dette område.

Stigningen i stress, kroniske sygdomme og livsstilssygdomme er desværre fortsat stigende. Dette kalder på nye, andre og supplerende indsatser i forhold til det hidtidige arbejde på området, for at bryde den negative spiral.

Gennem den nyeste forskning er det i dag muligt at klarlægge nye faktorer, som har direkte indflydelse på, hvordan det sunde helbred opretholdes, hvordan helbredet og immunforsvar styrkes, og hvilken rolle sammenspillet mellem krop og sind har i disse processer.

Vi ved i dag meget mere om, hvad der skal til for at skabe et godt og bæredygtigt helbred, og nå dertil og ikke mindst at kunne bibeholde det. Sundheds Mentoruddannelsen er et godt bud på at hjælpe mennesker og arbejdspladser med denne proces. En sundhedsmentor har sin store berettigelse på arbejdspladsen, da de kan facilitere en sådan afgørende sundhedsfremmende kultur.


Hvad er en sundhedsmentor?

Sundhedsmentorer på arbejdspladsen er medarbejdere, som gennem sundhedsmentoruddannelsen uddannes og klædes på til at kunne varetage og facilitere sundhedskulturen i en ny retning med nye og supplerende initiativer i forhold til de hidtidige indsatser.

Dette gøres ud fra grundtanken om, at mental robusthed, mental fleksibilitet samt fysisk og mental sundhed bedst opnås, når det enkelte menneske erhverver en dybere forståelse for nye sammenhænge inden for sundhedsområdet og i endnu højere grad forstår værdien af at tage ansvar for sit eget liv og sundhed.

Dette foregår ved at sundhedsmentoren, gennem egen proces, bliver sundhedsambassadør og herigennem kan implementere sundhedsfremmende processer gennem undervisning og initiativer med mere, både individuelt og i grupper.

Sundhedsmentorer er uddannet til sundhedsfremme, til at være sundhedsambassadører og bruge deres erfaringer og opnåede ekspertise til at hjælpe arbejdspladsen til at opnå en stærkere sundhedskultur.