Blog

Denne Blog henvender sig primært til arbejdspladser, kommuner, organisationer og virksomheder

Ordets kraft og magt

hands-864037_1280

Sproget og ordet har stor magt!
Det positive og konstruktive talte ord besidder kraften og magten til at inspirere, helbrede, motivere og transformere liv.

Ordet har stor magt!
Ord kan formidle tanker som fremkalder følelser og former dermed vores virkelighed.

På godt og ondt!
Både de skrevne og talte ord har, på godt og ondt, evnen til at skabe dyb indflydelse og efterlade et uudsletteligt indtryk på verden omkring os.

Ord vi bruger om os selv og siger til os selv, måske uden at sige det høj…

Read more…

Balance - Sundhed - Anerkendelse - Fred i verden

stones-2040340_1280
Balance - Sundhed - Anerkendelse - Fred i verden 🙏
Der er en tendens til at værdsætte det ekstroverte, de mange ord, de hurtige reaktioner og det at kunne tage hurtige beslutninger (den udadvendte og maskuline energi).

Det bliver ofte glemt og det er overset, hvor stor en styrke der ligger i tilbagetrækning, stilhed og reflektionen.

Den sunde udvikling opstår, når der er balance mellem Yin og Yang. Når den maskuline og den feminine kraft anerkendes som lige og nødvendige.... og anerkendes for a…

Read more…

Konsekvenser af den dårlige stemning

En dårlig stemning, en anspændt og negativ brokkende kultur, smitter ligesom stress. Og desværre smitter den dårlige stemning hurtigere og langt mere end den gode, positive og konstruktive stemning.

En af forklaringerne er, at brok og negativitet kan fungerer som lim for nogle (mange) mennesker, da det kan styrke fællesskabet, at have noget negativt at tale om.

Traditionelt set er det ofte forsøgt at bryde den negative spiral, ved at tilbyde eller igangsætte aktiviteter på arbejdspladsen, som …

Read more…

Den blinde passager på arbejdspladsen

Søvn spiller en afgørende rolle for både kroppens og sindets velvære. For at opnå optimal funktion af kroppens helingsprocesser er søvn uundværlig. Det er vigtigt at erkende, at årsagerne til dårlig eller manglende søvn sjældent er enkle. Det er ligeledes sjældent tilstrækkeligt at give arbejdsforhold, relationer, økonomi eller andre store temaer skylden for dårlig søvn. At forsøge at finde en simpel og entydig forklaring på søvnproblemer er derfor ikke hjælpsomt for dem, der lider af søvnproble…

Read more…

Stress smitter

clock-g6df072c38_1280

Stress smitter.....

Stress der smitter, omtales også som ”second hand smitte” og er ansvarlig for op til hele 21% af stresstilfældene.

Stress smitter både direkte og indirekte samt bevidst og ubevidst. Kollegaer er mest udsat for den stress som påvirker dem indirekte og ubevidst.

Den indirekte påvirkning sker for eksempel gennem sproget og stemningerne, og den ubevidste påvirkning stammer fra de stresshormoner en stressramt udsender med sine kropslugte.

Der er derfor al mulig god grund til, …

Read more…

Hvad er formålet med en Sundhedsmentor på arbejdspladsen?

Sundhedsmentoren kan være et godt svar på, hvordan arbejdspladser, virksomheder, organisationer og kommuner gennem øget sundhed opnår mindre fravær, mere loyale medarbejder og en mere stabil økonomi på dette område.

Stigningen i stress, kroniske sygdomme og livsstilssygdomme er desværre fortsat stigende. Dette kalder på nye, andre og supplerende indsatser i forhold til det hidtidige arbejde på området, for at bryde den negative spiral.

Gennem den nyeste forskning er det i dag muligt at klarlæg…

Read more…