Sundheds Mentoruddannelsen (1640 × 524px) (1640 × 324px) (1640 × 224px) (1)


Sundheds Mentoruddannelsen | Erstat fravær med sundhed

 
Enhver kommune, organisation eller virksomhed står naturligvis over for specifikke udfordringer, der skal tackles. Sundhed og sygefravær er en af de store udfordringer.
Mange oplever en stigning i fravær, hvilket har en direkte indvirkning på økonomien. Fastholdelse og medarbejderloyalitet kan også være udfordrende områder... og ikke at forglemme den tiltagende udbredelse af stress og sygdomme, der ikke kun er af bakteriel karakter.

Gå fra viden og teori, over handling og praksis, til at skabe forvandling gennem integration i vores krop.

Den nye tid kalder på lederskab fra alle, også når det drejer sig om at skabe forbindelse mellem hvad den enelte mestrer og den individuelle sundhed.

Mekanismerne til et sundt liv og et stærkt helbred er simple, når vi kender dem og mestrer dem i praksis.
Alle har mulighed for at tilføje denne viden og praksis i deres daglige liv for at opnå bæredygtig sundhed og vitalitet.

Velkommen til den banebrydende Sundheds Mentoruddannelse, der er designet til kommuner, virksomheder og organisationer, der ønsker at forvandle deres arbejdsmiljø, så der er væsentlig mere fokus på sundhed. Programmet fusionerer forskning, innovation og praksis og har til formål at skabe en dybtgående transformation på arbejdspladsen.

Sundheds Mentoruddannelsen er skabt til at skabe forbindelse mellem hvad den enkelte medarbejder mestrer og individuel sundhed. Gennem programmet opnår deltagerne viden og praktiske færdigheder til at blive sundhedsmentorer og dermed ambassadører og katalysatorer for forandring på sundhedsområdet. De bliver introduceret til den nyeste videnskab inden for områder som epigenetik, neuroplasticitet og metabolsk fleksibilitet, hvilket giver dem en dybere forståelse af kroppens kompleksitet og hvordan den påvirkes af vores valg.

I løbet af uddannelsen deltager man i virtuelle møder, interaktive workshops og praksisorienterede øvelser. Deltagerne får mulighed for at udforske emner som præstations psykologi, relationelle færdigheder, selvværd, målsætning, selvledelse og fysiks og mental sundhed. Alt foregår i et engagerende læringsmiljø, hvor deltagerne bliver udfordret til at tænke innovativt og finde nye løsninger til deres virksomheds specifikke behov.

Undervisningen varetages af anerkendte eksperter og pionerer inden for sundhedsfremme og virksomhedskultur. De deler deres dybdegående viden, praktiske erfaringer og autentiske eksempler på succesfulde implementeringer. Deltagerne får mulighed for at arbejde med virkelige scenarier og konkrete cases, hvilket styrker deres evne til at omsætte teori til praksis.

Efter afslutningen af Sundheds Mentoruddannelse vil medarbejderne være rustet til at påtage sig en ny rolle som frontløbere for sundhed på arbejdspladsen. De vil kunne motivere og inspirere deres kolleger, implementere effektive initiativer og skabe en sundhedsfremmende kultur på arbejdspladsen.

Vores uddannelse er nøglen til at sikre medarbejdernes sundhed og velbefindende samt opnå loyalitet og langsigtet succes for organisationen.

Kontakt os i dag for flere informationer om uddannelsesmulighederne og transformer din arbejdsplads til en banebrydende frontløber på sundhedsområdet.

De interne sundhedsmentorer i en organisation eller virksomhed fremmer en ny sundhedskultur,
ved at stimulere medarbejderne til at påtage sig større ansvar for egen sundhed.
Dette kan skabe en transformation på arbejdspladsen.

Som deltager kan du forvente følgende personligt udbytte:

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du kan forvente at opnå et højere niveau af glæde og tilfredshed på dit arbejde.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du kan forvente, at du også efter en lang arbejdsdag stadig har overskud og energi.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Et styrket immunforsvar, vil kunne mærkes som øget fysisk robusthed. I takt med at dit immunforsvar styrkes, vil du opleve større velvære i hverdagen, samt at du ikke så ofte bliver syg.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du vil udvikle en mere klar forståelse for, hvor dine grænser er, og hvad der er dit ansvar. Det vil samlet set vil gøre dig tydeligere som kollega og leder, og øge din autenticitet og autoritet.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du vil få stimuleret din evne til at se positive perspektiver og redskaber til, hvordan du kan håndtere et negativt fokus.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du vil lære mekanismerne bag mental fleksibilitet og balance, hvilket vil gøre det lettere at håndtere forandringer og pludseligt opståede udfordringer.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Gennem øget mental balance og følelsesmæssige velvære, vil du skabe øget mental robusthed.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du vil lære at skabe større mental stabilitet i dagligdagen, hvilket kan reducere stressfaktorer.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Du vil opnå større bevidsthed om dig selv og din krop, hvilket vil have indflydelse på forskellige livsområder, herunder din arbejdsplads, dine relationer, din sundhed og dit helbred.

Som kommune, organisation og virksomhed kan du forvente følgende udbytte:

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Ansvarlige og tydelige medarbejdere: Ved at facilitere medarbejderne til at tage større ejerskab for deres egen sundhed og trivsel, kan virksomheden påvirke den generelle sundhedskultur.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Øget medarbejdertilfredshed: Når medarbejderne oplever at have et større personligt ansvar og redskaberne til at kunne navigere i en omskiftelig hverdag, vil det generelt føre til øget sundhed og en mere positiv arbejdskultur.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Øget produktivitet: Medarbejdere som kender mekanismer til at undgår sygdom og forblive raske, vil være mere stabile og dermed mere produktive i deres arbejde.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Reduceret sygefravær: Styrket immunforsvar og øget fokus på sundhed vil resultere i færre sygedage og dermed mindske omkostningerne forbundet med sygefravær. Dette forstærkes af at den sekundære smitte også reduceres.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Bedre problemløsning og forandringshåndtering: Ved at lære mekanismerne bag personlig fleksibilitet og balance kan medarbejderne bedre håndtere forandringer og udfordringer, hvilket kan resultere i mere smidige og gnidningsfrie arbejdsprocesser.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Styrket modstandsdygtighed og øget positivitet: Medarbejdere, der er i stand til at modstå sygdomme og modgang bedre, vil generelt have mere overskud og være positive, til gavn for kollegaer, produktiviteten og arbejdspladsen.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Støtte til sygemeldte medarbejdere: Ved at ruste medarbejderne med værktøjer til at give konkret og håndgribelig støtte til sygemeldte, kan virksomheden hjælpe med at afkorte sygdomsforløb.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Sympatisk ledelsesstil og bedre kommunikation mellem medarbejdere og ledere: Ved at styrke medarbejdernes bevidsthed om egen person og sundhed, stimuleres den naturlige autoritet og evnen til at bruge den overfor medarbejderne og kollegaer.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Styrket omdømme: Ved at prioritere medarbejderes udvikling af egen bevidsthed og sundhed, kan virksomheden opbyggemere tilfredse og sunde medarbejder, der skaber et positivt omdømme og differentiere sig fra andre arbejdspladser eller geografiske områder.

Som samfundsansvarlig kan følgende påvirkes:

Organisationen, kommunen og virksomheden vil give mulighed for at:

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9) Skabe forebyggende sundhedsaktiviteter, som blandt andet kan iværksættes i daginstitutioner og skoler.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Skabe forhold på ældrecenter og plejehjem som giver de ældre mulighed for en værdig afslutning på livet.

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Støtte sygemeldte medarbejder og borgere til at afkorte deres sygeforløb, gennem hjælp til at initiere og facilitere ansvar for egen sundhed, fremme heling og perspektivere den enkeltes situation.


 • FysioVital

  “Uddannelsen har på forunderlig vis bundet meget af det jeg vidste i forvejen sammen til en helhed, hvor det hele giver så meget mere mening, end mange små brudstykker hver for sig”

  Sygeplejerske

 • FysioVital

  “Uddannelsen har ikke bare givet mig værtøjer til mentoring, men også helt ny viden om sundhed i sind og krop, som har flyttet mig som menneske.
  Uddannelsen har virkelig rigtig meget at give af.”

  IT-konsulent

Hvis du vil gøre en større forskel for samspillet mellem dine kollegaer og virksomheden, og have indflydelse på en endnu bedre sundheds kultur, samtidig med, at du selv får styrket din egen sundhed og skaber personligt overskud. Så kan Sundheds Mentoruddannelsen være det rette for dig.

Stå i et tæt og udviklende fællesskab af ligesindede,
i et visionært og skabende miljø.

I 9 måneder får deltageren af Sundheds mentoruddannelsen:

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Undervisningsvideoer hver måned. I alt ca. 30 timer

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Øvelses- og træningsvideo

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Undervisningsmodeller og plancher

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Hjemmeopgave til hver lektion

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Litteraturlister og andre henvisninger

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Materiale og køreplaner til at facilitere implementeringen på arbejdspladsen

Desuden: 

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Virtuel undervisning 1time, 2 gange om måneden

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)2 stk. 1:1 supervisions samtaler hver måned

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Fire sammenhængende dage til fysisk undervisning

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Et Mentor seminar, en weekend

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)En workshop dag, en enkelt dag

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Ubegrænset mentoring via mailkorrespondance

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Et fællesskab af ligesindede, som også mødes i en lukket facebookgruppe

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)En Buddy til faglig og  personlig støtte og udvikling

Unavngivet (105 × 10.5cm) (Instagram-opslag (kvadratisk)) (9)Afsluttende certifikat og diplom

Se hele programmet her:

Overordnede svar på konkrete spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål Hvor ofte modtager jeg modulerne Hver anden uge i 18 uger. Er det et individuelt forløb eller er det hold Du starter så snart du har tilmeldt dig, og behøver dermed ikke at vente på at et (9)

For at opnå den fulde læringseffekt og optimal udbytte, anbefales at mindst to personer fra samme afdeling, organisation, kommune eller virksomhed, deltager på Sundheds Mentoruddannelsen.

Du kan høre mere om Sundheds Mentoruddannelsen herunder pris,
ved at booke en tid på linket eller ringe på tlf. 5151 7399

Book tid til en uddybende samtale

 

Jo stærkere og sundere vi selv står, jo mere indsigt får vi.

Jo mere vi kender os selv, jo større succes har vi på alle livsområder - og jo større indflydelse får vi på omgivelserne.

Få adgang til gratis webinaret:

"En ny metode til at udvikle en effektiv sundhedskultur i virksomheden".

Du vil modtage webinaret i din indbakke og du kan se det, på et tidspunkt der passer dig.

Få adgang til webinaret

Dansk+Revision+Logo+-+RGB_To+linjer+-+Farvede+-+Positiv    Sparkasse.svg      Logo Super Best   Jægerforbundetj_logo_til_a4   

Rsskov