Sundheds Mentoruddannelsen (1640 × 524px) (1640 × 324px) (1640 × 224px)

Tak for din tilmeldingen til videoen "En ny metode til at udvikle en effektiv Sundhedskultur."

 

Kære ,

I videoen møder du Nina Holm Adsersen, som er ophavskvinde til Sundheds Mentoruddannelsen, her fortæller hun om sin baggrund og tankerne bag Sundheds Mentoruddannelsen.
Formålet med Sundheds Mentoruddannelsen er at give mulighed for at skabe en bæredygtig sundhed på arbejdspladsen. Uddannelsen giver deltagerne viden og færdigheder til at blive sundhedsambassadører og katalysatorer for forandring. Uddannelsen dækker områder der giver en anden, ny og dybere forståelse af kroppen og sindets kompleksitet og muligheder.

Gennem online undervisningsmateriale, virtuelle undervisning og fysiske workshops får deltagerne mulighed for at udforske emner som mentale og adfærdsmæssige faktorer, tanker, følelser, selvopfattelse, motivation, stressudløsende faktorer, selvledelse samt fysisk og mental sundhed. Undervisningen varetages af eksperter inden for sundhedsfremme og virksomhedskultur, og deltagerne arbejder med virkelige scenarier og konkrete cases.

Efter afslutningen af uddannelsen vil medarbejderne være rustet til at være frontløbere for sundhed på arbejdspladsen. De kan motivere og inspirere deres kolleger, implementere effektive initiativer og facilitere en sundhedsfremmende kultur.

Uddannelsen fremhæver også de personlige fordele for deltagerne, herunder højere tilfredshed på arbejdet, mere energi, styrket immunforsvar og øget mentalt velvære.

For organisationen og virksomheden kan uddannelsen medføre ansvarlige og tydelige medarbejdere, øget tilfredshed, produktivitet og problemløsning, reduceret sygefravær, styrket modstandsdygtighed og positivitet, støtte til sygemeldte medarbejdere, forbedret kommunikation mellem medarbejdere og ledere samt et styrket omdømme.

Denne uddannelse kan også have en positiv indvirkning som et samfundsansvar, da den giver mulighed for at påvirke medarbejdernes sundhed og trivsel samt skabe en positiv arbejdskultur.